ŠTRUKTÚRA KURZU A HARMONOGRAM 2017/2018

Každý účastník absolvuje počas desiatich mesiacov spolu 20 dní mediálneho kurzu (dva dni v jednom mesiaci). Dni kurzov sú zámerne cez víkend alebo v popoludňajších hodinách, aby študentke, študentovi nijak nenarúšali jeho školskú dochádzku. Účastníci mediálneho kurzu budú v niektorých prípadoch pracovať spoločne, v niektorých prípadoch zase budú pracovať rozdelení po skupinách.

__________________________________________________________________________________

 

16.9.  sobota 11:00 – 13:00

Úvod kurzu.

Úvodné stretnutie skupiny. Zoznámenie sa. Oboznámenie sa s obsahom kurzu počas roka. Krátka prednáška s témami: Ako fungujú média; prieskumy a formátovanie v súkromných médiách, špecifiká verejnoprávnych médií; ako sa v budúcnosti dostať do médií…

 

30.9.  Sobota

Zaúčanie v rádiu

Zoznámenie sa s rozhlasovým štúdiom vystavaným podľa princípu profesionálnych rozhlasových štúdií, z ktorého budú účastníci kurzu počas roka vysielať. Praktická ukážka a vyskúšanie si základov rozhlasového mixovania v rámci prípravy na prvé vysielanie. K dispozícii bude pre účastníkov aj profesionálny rozhlasový technik. Tri skupiny cca po štyroch účastníkoch v jednej skupine. Jedna skupina bude mať štúdio k dispozícii dve hodiny. Prvá skupina 9:00-11:00, druhá skupina 11:00-13:00, tretia skupina 13:00-15:00.

 

14.10.-15.10.  Víkend

Prvé vysielanie – formát 1

Rozhlasové vysielanie naživo. Každý z cca dvanástich účastníkov kurzu dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu alebo v nedeľu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

28.10. sobota 10:00-13:00

Praktická prednáška – príprava redaktorského príspevku do vysielania.

Redaktorka Slovenského rozhlasu naučí účastníkov ako profesionálne pripraviť a zostrihať redaktorský príspevok do vysielania. Každý z účastníkov potom postupne počas roka vytvorí s použitím techniky, ktorú mu zabezpečíme jeden redaktorský príspevok, na ktorý dostane odbornú pedagogickú spätnú väzbu.

 

11.11.-12.11. Víkend

Druhé vysielanie – formát 2

Rozhlasové vysielanie naživo. Každý z cca dvanástich účastníkov kurzu dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu alebo v nedeľu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

24.11. Piatok popoludní

Exkurzia vo verejnoprávnom rozhlase (Slovenský rozhlas, RTVS)

 

2.12.-3.12. víkend

Tretie vysielanie – format 3

Rozhlasové vysielanie naživo. Každý z cca dvanástich účastníkov kurzu dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu alebo v nedeľu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

8.12. piatok popoludní

Diskusia s hosťom číslo 1.

Diskusia so známou mediálnou osobnosťou o práci v médiách, o tom ako to v nich funguje, ako sa prípadne do nich dostať.

 

13.1.-14.1. víkend

Štvrté vysielanie – format 4

Rozhlasové vysielanie naživo. Každý z cca dvanástich účastníkov kurzu dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu alebo v nedeľu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

26.1. piatok popoludní

Exkurzia vo verejnoprávnej televízii (Slovenská televízia, RTVS)

 

10.2.-11.2. víkend

Piate vysielanie – formát 5

Rozhlasové vysielanie naživo. Každý z cca dvanástich účastníkov kurzu dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu alebo v nedeľu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

23.2. piatok popoludní

Diskusia s hosťom číslo 2

Diskusia so známou mediálnou osobnosťou o práci v médiách, o tom ako to v nich funguje, ako sa prípadne do nich dostať.

 

17.3. sobota

Šieste vysielanie – rozhovor s hosťom

Rozhlasové vysielanie naživo. Rozhovor s hosťom v štúdiu, ktorého si sám vyberie účastník, účastníčka kurzu. Každý z účastníkov kurzu dostane svoj vlastný jednohodinový vysielací čas v sobotu medzi 9:00 a 21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

23.3. piatok popoludní

Exkurzia v súkromnom celoplošnom rádiu.

 

7.4. sobota

Siedme vysielanie – moderovanie vo dvojici, 1

Rozhlasové vysielanie naživo a vo dvojici. Účastníci kurzu si navzájom medzi sebou vyberú s kým by chceli vysielať. Každá dvojica dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

21.4. sobota

Ôsme vysielanie – moderovanie vo dvojici, 2

Rozhlasové vysielanie naživo a vo dvojici. Účastníci kurzu si navzájom medzi sebou vyberú s kým by chceli vysielať druhýkrát. Môžu s tým istým človekom ako predtým alebo s niekým „novým“. Každá dvojica dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

5.5.-6.5. víkend

Deviate vysielanie – vlastný špeciál, 1

Rozhlasové vysielanie „mimoformátového “ vlastného špeciálu naživo, ktorý si každý účastník kurzu zostaví sám podľa svojej chuti, kreativity a vôle. Každý z cca dvanástich účastníkov kurzu dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu alebo v nedeľu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

25.5. piatok popoludní

Exkurzia v súkromnej celoplošnej televízii.

 

2.6.-3.6. víkend

Desiate vysielanie – vlastný špeciál, 2

Rozhlasové vysielanie „mimoformátového “ vlastného špeciálu naživo, ktorý si každý účastník kurzu zostaví sám podľa svojej chuti, kreativity a vôle. Každý z cca dvanástich účastníkov kurzu dostane svoj vlastný dvojhodinový vysielací čas, v rámci ktorého bude moderovať v sobotu alebo v nedeľu v jednom z týchto časov: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00. Konkrétny čas podľa vzájomnej dohody skupiny. Súčasťou je dohľad nad vysielaním, supervízia a profesionálna pedagogická spätná väzba na odvysielaný obsah.

 

15.6. piatok popoludní (60 minút)

Odovzdávanie diplomov

Záverečné stretnutie a radostné odovzdávanie diplomov ?