PRE RODIČOV

Mediálny kurz pre stredoškolákov chce spĺňať tri základné atribúty. Chce byť:

– tvorivý
– prínosný
– menej teoretický a viac praktický

Nejde o diplom či akýkoľvek iný papier, ide o to, aby sa Vaše deti reálne a priamo cez praktickú skúsenosť naučili to, čo možno v budúcnosti budú chcieť robiť a čo ich baví. Aby – ak raz v budúcnosti možno prídu niekam na konkurz – vedeli čo ich čaká a hlavne! Aby na rozdiel od iných na konkurze, mali už za sebou aj skúsenosti. Navyše skúsenosti pod profesionálnym vedením. Napriek tomu, že dokonca i vysoké školy na Slovensku zamerané na médiá sú do veľkej mieri odtrhnuté od reality a len minimálne spojené s reálnymi priamymi skúsenosťami, práve profi skúsenosti sú, ako sa ukazuje, cestou do sveta médií.

Pri praktickej výučbe kladieme dôraz na citlivý, ľudský, pedagogický a profesionálny prístup.